Familjehemskonsulent

Vi erbjuder placering i familjehem för att kunna matcha varje individs unika behov på uppdrag av kommuner. Barn och ungdomar som flyttar till familjehem gör det för att de befinner sig i en otrygg och instabil situation. Våra professionella och erfarna konsulenter och handledare ger fortlöpande rådgivning och stöd dygnet runt. Faham Multicare Group har stor erfarenhet av ensamkommande flyktingbarn.

En kommun som anlitar Faham Multicare Group ska bli avlastade i så hög grad som det är möjligt enligt socialtjänstlagen. Att följa socialtjänstlagen, annan lagstiftning samt rekommendationer som finns inom ramen för branschen konsulentstödd familjehemsvård är en självklarhet för oss i Faham Multicare Group. Vi arbetar aktivt för att hålla oss i framkant gällande forskning och riktlinjer som påverkar vår verksamhet.

 

Föreläsaren och grupphandledaren Eva-Lena Edholm

evalena3

Faham Multicare Group har anlitat föreläsaren och grupphandledaren Eva-Lena Edholm för att sammanställa en informationspärm som Faham Multicare Groups familjehemsföräldrar kan använda som en enkel uppslagsbok i hemmamiljön.

Eva-Lena som har nio års egen erfarenhet av att vara familjehem till nio tonåringar är väl insatt i familjehemsvården efter att ha skrivit D-uppsatsen ”Familjehemsföräldrars behov av stöd från socialtjänsten, familjehemsföräldrars välmående påverkar det placerade barnet” när hon tog sin magisterexamen i barn- och ungdomsvetenskap. Hon är dessutom förskollärare, utbildad inom lösningsfokuserad metodik för barn och ungdomar. Hon har också har genomgått en ettårig distansutbildning med Kanadas främste expert på relationer mellan barn och föräldrar. Dessutom är Eva-Lena utbildad grupphandledare på systemteoretisk och salutogen grund.

I pärmen ”Handbok för familjehemsföräldrar” finns korta utdrag från de föreläsningar som Eva-Lena hållit för socialtjänst och familjehemsföräldrar över hela Sverige. Eva-Lenas teoretiska kunskaper kombineras med Socialstyrelsens utbildningsmaterial ”Ett hem att växa i familjehemmets bok” bra litteratur och sidor på internet om familjehemsvård till en text som är lätt att förstå och ta till sig för familjehemsföräldrar. Det som är extra värdefullt i ”Handbok för familjehemsföräldrar” är mängden citat från aktiva och erfarna familjehemsföräldrar som berättar kort om sin upplevelse av ensamkommande barn i sin familj.

Eva-Lena säger själv om arbetet:

“Det här är en informationspärm jag själv skulle ha behövt när vi blev familjehem – ett lätt sätt att hitta både teoretisk kunskap och tips från andra familjehemsföräldrar. Det är en rikedom att få ta del av andras erfarenheter och slippa “uppfinna hjulet” själv om och om igen. Jag har, trots mina förkunskaper både teoretisk och från åren som familjehem, lärt mig mycket av att sammanställa den här pärmen. Det är dessutom bra att det är en pärm. Det gör att familjehemsföräldrarna enkelt kan sätta in nya papper som de samlar på sig under utbildning och handledning.”

 

Utbildning och handledning

Familjehemskonsulent

Familjehemmen får ta del av vår grundutbildning, som anpassas efter situation och behov, för att kunna erbjuda barn och ungdomar en god omvårdnad. Vidare får våra familjer handledning med utbildad handledare i grupp en gång i månaden.

Familjehemmen får även besök av Faham Multicare Groups konsulenter en gång i veckan vid ny placering och där efter vid behov men minst en gång var tredje vecka. Besöken har som syfte att ge familjehemmen stöd genom samtal och se hur samarbetet mellan familjehemmet och den unge fungerar. För stöd och rådgivning finns även våra konsulenter tillgängliga på telefon dygnets alla timmar.